Marketingmix plaats

De plaats in de marketingmix is bij zowel een product als een dienst van belang. De plaats is de
plek waar het product verkocht wordt of waar de dienst aangeboden wordt. Dit kan dus bijvoorbeeld
een winkel zijn. Ook kan het een plek zijn waar een dienst wordt geleverd. Denk bij dit laatste aan
een carwash. Op die plek wordt de dienst van het wassen van de auto aangeboden. De plaats is dus
de plek waar de verkoop plaats vindt. Plekken die nodig zijn bij de distributie zoals de groothandels
worden hier niet mee bedoelt.

Voorbeeld van een plaats van verkoop

Er zijn meerdere voorbeelden te geven van de plaats waar de verkoop plaatsvindt. Dit heeft ook met
het product te maken. Uiteraard is het product uit de marketingmix gekoppeld aan de plaats. Dit kan
een product zijn wat ruim verkrijgbaar is maar ook een exclusief product. De verkrijgbaarheid heeft
niet alleen invloed op de plaats maar ook op de prijs en de soort promotie. Bij de plaats wordt ook
grotendeels bepaald welke doelgroep er wordt aangesproken.

De plaats bij een exclusief product

Bij het verkopen van een exclusief product kunnen we als voorbeeld schoenen nemen. In heel
Nederland zijn schoenenwinkels te vinden. Er zijn exclusieve merken die maar in een aantal
winkels verkocht mogen worden. De plaats in de marketingmix is dan exclusief en dit heeft invloed
op de prijs. Die zal door de exclusiviteit stijgen.

De plaats bij een alledaags product

Naast de exclusieve producten zijn er ook de alledaagse producten. Hierbij kun je denken aan een
pak melk. Deze is in iedere supermarkt verkrijgbaar. Dit maakt dat de prijs ook lager is. De plaats is
dan minder van invloed in de marketingmix. In dit voorbeeld zal de mix zich meer richten op het
product en de prijs.

De plaats is van invloed op de promotie

Je ziet dat de plaats van invloed is op de promotie. Wanneer een product exclusief verkrijgbaar is in
een regio dan zal de promotie zich richten op een hele regio. De kopers dienen immers te worden
aangespoord om naar de plaats van het exclusieve product te komen om deze aan te schaffen. De
pop-up winkels van beroemdheden zijn hier een mooi voorbeeld van. Daar zijn er een aantal van
geopend in Amsterdam en uit heel Nederland kwamen er mensen om daar aankopen te doen.
Hierbij speelde de plaats dus een zeer belangrijk onderdeel in de mix.

Wanneer het om een alledaags product zoals de melk gaat. Dan richt de promotie zich vooral op de
mensen rondom de supermarkt waar de meld verkrijgbaar is. Dit wordt dan gedaan door
bijvoorbeeld reclamefolders. Toch kan de regio dan wel vergroot worden. Een landelijke
supermarkt keten kan ervoor kiezen om de melk in de aanbieding te plaatsen. Er zou dan van de
landelijke media zoals radio en televisie gebruik gemaakt kunnen worden om te promoten.

Weet waar het product aangeboden wordt

Het is belangrijk om te weten waar het product aangeboden wordt. Heb je een eigen winkel dan
spreekt de plaats voor zich. Het is logisch dat de producten in de eigen winkel worden verkocht.

Ook dan is het wel belangrijk dat er goed naar de plaats gekeken wordt. Mocht er exclusief in de
winkel producten te koop zijn dan is dit een goed punt om te gebruiken in de marketingmix. Hier
kun je dan ook weer in een wijdere omtrek de promotie kenbaar maken. De klanten die komen voor
de exclusieve producten kunnen dan worden aangespoord om de alom verkrijgbare producten aan te
schaffen.

De plaats bij een dienst

Als er een dienst wordt aangeboden dan kan de plaats wisselend zijn. We noemden al het voorbeeld
van de carwash. Het is logisch dat de klanten naar de carwash komen om de auto te laten wassen.
Gaat het om een ander bedrijf zoals een bedrijf in installatietechniek dan zal de dienst op locatie
geleverd worden. Dit kan bij mensen thuis zijn of bij bedrijven. De plaats heeft daar ook invloed op
de prijs.
Een bedrijf in installatietechniek heeft vaak te maken met voorrijkosten. Dit moet ook meegenomen
worden in de prijs. De